Cennik – Hala Sportowa

cennik

Stawki za korzystanie z pomieszczeń w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sapety 8a w Imielinie

 

1.    Hala widowiskowo-sportowa

Użytkownicy Cena Uwagi
1 Wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 12,00 zł netto + VAT/m2 za miesiąc
2 Wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej lub społecznej (kluby sportowe, stowarzyszenia z terenu Imielina, jednostki organizacyjne miasta) 6,00 zł netto + VAT/m2 za miesiąc
3 Wynajem hali widowiskowo-sportowej z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo-kulturalnych (bez zabezpieczenia płyty boiska) do 5 godzin jednego dnia: 600,00 zł brutto

od 5 godzin jednego dnia: 1 200,00 zł brutto

 
4 Wynajem hali widowiskowo-sportowej z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo-kulturalnych (z zabezpieczeniem płyty boiska) do 5 godzin jednego dnia: 700,00 zł brutto

od 5 godzin jednego dnia: 1 400,00 zł brutto

 

2.    Płyta główna boiska hali sportowej

Użytkownicy Cena Uwagi
½ płyty boiska cała płyta boiska
1 Placówki oświatowe z terenu Imielina – zajęcia wychowania fizycznego 1,00 zł netto + VAT/godz. 1,00 zł netto + VAT/godz. w okresie roku szkolnego
2 Jednostki organizacyjne miasta 1,00 zł netto + VAT/godz. 1,00 zł netto + VAT/godz.
3 Kluby sportowe oraz stowarzyszenia z terenu Imielina 5,00 zł brutto/godz. 10,00 zł brutto/godz.  
4 Grupy uczniów i studentów 25,00 zł brutto /godz. 50,00 zł brutto /godz. konieczna lista osób korzystających z obiektu wraz z podaniem numerów legitymacji szkolnych/studenckich; płyta boiska + 1 szatnia
5 Grupy rekreacyjne 30,00 zł brutto /godz. 60,00 zł brutto /godz. płyta boiska + 1 szatnia
6 Komercja* 40,00 zł brutto /godz. 80,00 zł brutto /godz. płyta boiska + 1 szania
7 Dodatkowa szatnia 10 zł brutto/godz.

3. Sale gimnastyczne

Użytkownicy Cena Uwagi
1 Placówki oświatowe z terenu Imielina – zajęcia wychowania fizycznego 1,00 zł netto + VAT/godz. w okresie roku szkolnego
2 Jednostki organizacyjne miasta 1,00 zł netto + VAT/godz.
3 Kluby sportowe oraz stowarzyszenia z terenu Imielina 5,00 zł brutto/godz.  
5 Grupy rekreacyjne 20,00 zł brutto/godz.  
6 Komercja* 30,00 zł brutto/godz.  

 

* Komercja – podmioty gospodarcze oraz organizacje, osoby fizyczne, trenerzy, instruktorzy, pobierający odpłatność od uczestników zajęć.