Cennik – Stadion Miejski

cennik

Stawki za korzystanie z pomieszczeń i obiektów sportowych przy ul. Hallera 37a w Imielinie

1.    Teren Stadionu, budynek socjalno-sportowy wraz z budynkiem towarzyszącym

Użytkownicy

Cena

Uwagi

1 Wynajem powierzchni użytkowej w budynkach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej lub społecznej (kluby sportowe, stowarzyszenia z terenu Imielina, jednostki organizacyjne miasta) 3,00 zł netto + VAT/m2 za miesiąc
2 Wynajem powierzchni na terenie Stadionu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 5,00 zł netto + VAT/m2 za miesiącdo 5 m2: 100 zł netto + VAT/dzieńod 5 m2: 150 zł netto + VAT/dzień

2.    Boisko główne

Użytkownicy

Cena

Uwagi

1 Kluby sportowe oraz stowarzyszenia z terenu Imielina, jednostki organizacyjne miasta 5,00 zł brutto/godz. płyta boiska + 2 szatnie
2 Komercja oraz kluby sportowe, stowarzyszenia, organizacje spoza Imielina 1000,00 zł brutto/godz. płyta boiska + 2 szatnie

3.    Boisko rezerwowe

Użytkownicy

Cena bez oświetlenia Cena z oświetleniem

Uwagi

1 Kluby sportowe oraz stowarzyszenia z terenu Imielina, jednostki organizacyjne miasta 5,00 zł brutto /godz. 20,00 zł brutto /godz. płyta boiska + 2 szatnie
2 Grupy rekreacyjne 30,00 brutto /godz. 120,00 zł brutto /godz. płyta boiska + 2 szatnie
3 Komercja* oraz kluby sportowe, stowarzyszenia, organizacje spoza Imielina 800,00 zł brutto /godz. 1600,00 zł brutto /godz. płyta boiska + 2 szatnie

4.    Siłownia

Użytkownicy

Cena

Uwagi

1 Kluby sportowe oraz stowarzyszenia z terenu Imielina, jednostki organizacyjne miasta 5,00 zł brutto/godz. siłownia + 1 szatnia
2 Grupy rekreacyjne 20,00 zł brutto/godz.

5.    Sauna

Użytkownicy

Cena

Uwagi

1 Kluby sportowe oraz stowarzyszenia z terenu Imielina, jednostki organizacyjne miasta 20,00 zł brutto/godz. sauna + 1 szatnia
2 Grupy rekreacyjne 60,00 zł brutto/godz.

6.    Sala konferencyjna

Użytkownicy

Cena

Uwagi

1 Kluby sportowe oraz stowarzyszenia z terenu Imielina, jednostki organizacyjne miasta 5,00 zł brutto/godz. sala konferencyjna + zaplecze socjalne
2 Osoby fizyczne 30,00 zł brutto/godz.
3 Komercja* oraz kluby sportowe, stowarzyszenia, organizacje spoza Imielina 70,00 zł brutto/godz.

 

* Komercja – podmioty gospodarcze oraz organizacje, osoby fizyczne, trenerzy, instruktorzy, pobierający odpłatność od uczestników zajęć.