Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Imielinie informuje, że na korespondencję pisemną i elektroniczną udzielane będą odpowiedzi tylko w przypadku spełnienia wymogów określonych w art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2013.267).

W związku z powyższym treść korespondencji powinna zawierać:
a. imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
b. adres nadawcy z podaniem kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu,
c. przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Imielinie
w likwidacji

ul. Hallera 37a
41-407 Imielin
Biuro:
e-mail: mosir@imielin.pl
tel. 32 225 62 32
Rezerwacja hali:
e-mail: hala@mosir.imielin.pl
tel. 730 67 87 87,
32 708 03 60
poniedziałek: 7.30-17.00
wtorek: 7.30-15.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.00