Akademia przedszkolaka

Gdzie?

Hala widowiskowo-sportowa, ul. Sapety 8a

Dodatkowe informacje:

Akademia Przedszkolaka to projekt Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Imielinie przy współpracy z Przedszkolem Miejskim w Imielinie. Pilotażowy program obejmie w roku szkolnym 2015/2016
5 najstarszych grup przedszkolaków (5-6 lat).

Projekt powstał w trosce o prawidłowy rozwój najmłodszych, dając dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu oraz kształtowania w nim zainteresowań sportowych.

Główne cele Akademii Przedszkolaka:
• organizowanie różnorodnych form aktywności ruchowej oraz współzawodnictwa;
• kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej, cech motorycznych, koordynacji ruchowej oraz prawidłowej postawy ciała;
• rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni;
• poznawanie i utrwalanie zasady fair-play;

Zajęcia mogą być traktowane jako wstępny etap edukacji dzieci pod kątem uprawiania sportów w przyszłości. Program zajęć będzie bazował na grach i zabawach ruchowych nawiązujących do dyscyplin sportowych (piłka nożna, siatkówka, badminton) oraz elementów gimnastyki podstawowej.

Zajęcia będą odbywać się w godzinach pobytu dzieci w Przedszkolu, dwa razy w tygodniu (środa oraz piątek) po 1 godzinie zegarowej na płycie głównej hali widowiskowo-sportowej w Imielinie.

Prowadzącymi zajęcia będą licencjonowani instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy z dziećmi.

Zajęcia bezpłatne!
Zachęcamy rodziców do mobilizowania dzieci do regularnego uczęszczania na zajęcia!

akademia_przedszkolaka